Acest site utilizează cookie-uri. Net Real Solutions utilizează cookie-uri proprii și ale unor entități terțe pentru a analiza navigarea dvs. în scopuri statistice și publicitare. Faceți clic pentru a obține mai multe informații despre cookies sau pentru a seta cookies sau a refuza utilizarea de cookies.

Preferințe de confidențialitate

Atunci când vizitați un site web, acesta poate stoca sau prelua informații prin intermediul browserului dumneavoastră, de obicei sub formă de cookie-uri. La 360NRS vă respectăm dreptul la confidențialitate. Puteți alege să nu permiteți colectarea de date de la anumite tipuri de servicii. Cu toate acestea, nepermiterea acestor servicii poate afecta experiența dumneavoastră.


ÎNREGISTRARE GRATIS

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal (în continuare, "Politica de confidențialitate") reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și/sau potențialilor clienți care contractează sau sunt interesați să contracteze serviciile Net Real Solutions, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor, (Regulamentul UE 2016/679 și Legea organică 3/2018, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale).

Cine este Responsabilul de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 • Numele proprietarului: Net Real Solutions S.L.U
 • Domiciliu social: Carrer Arcadi Garcia Sanz, 19.
 • Localitate: Vila-Real - Castellón
 • C.P.: 12540
 • C.I.F.: B12550877
 • Număr de telefon de contact: (+34) 964 52 33 31
 • E-mail: rgpd@nrs-group.com

Confirmați și garantați veridicitatea și acuratețea datelor furnizate, precum și faptul că acestea sunt în conformitate cu statutul dumneavoastră actual. În acest sens, vă angajați să comunicați orice modificare care ar putea interveni în acestea, în conformitate cu procedura stabilită în secțiunea referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră.

În ce scopuri vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă informăm că toate datele prelucrate de Net Real Solutions sunt necesare pentru scopurile descrise în această Politică de Confidențialitate și dacă nu le furnizați ar face imposibilă gestionarea corectă a relației existente cu dumneavoastră.

Diferitele scopuri pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal și motivele pentru care acestea sunt prelucrate sunt descrise mai jos:

I. Prelucrarea în executarea relației contractuale:

 • Gestionați relația comercială, având in vedere diferitele solicitări de informații despre serviciile oferite de responsabil.
 • Formalizarea relației contractuale.
 • Gestionați, mențineți și controlați într-un mod eficient relația derivată din contractarea serviciilor.

În cazul în care nu autorizați prelucrarea datelor dvs. în scopurile de mai sus, acest lucru nu va afecta menținerea sau îndeplinirea relației contractuale cu noi.

II. Prelucrarea în interesul legitim al Net Real Solutions:

 • Pentru a vă trimite publicitate și comunicări comerciale în concordanță cu dezvoltarea afacerii, despre serviciile oferite de Net Real Solutions similare celor contractate.
 • Efectuarea de sondaje de satisfacție pentru a evalua gradul de satisfacție al acestora cu privire la serviciile contractate, în vederea îmbunătățirii proceselor.
 • Să stocăm comunicările electronice pe care le întreținem cu dumneavoastră (prin e-mail, chat, sms, aplicații de mesagerie electronică, rețele sociale sau orice alte mijloace pe care le puteți utiliza), precum și să păstrăm înregistrările informatice și telematice ale accesului la servicii în scopuri de control al calității și de securitate sau ca dovadă în cadrul procedurilor judiciare, administrative, de arbitraj sau de orice alt tip care pot apărea și care se referă la cererea dumneavoastră.
 • Efectuarea de analize și îmbunătățiri ale site-ului web și ale serviciilor noastre.
 • Crearea de modele comportamentale prin intermediul datelor anonime pentru a genera noi produse sau servicii, pentru a le îmbunătăți sau pentru a perfecționa îngrijirea pe care o oferim.
 • Gestionați corect cererile de drepturi conform reglementărilor actuale privind protecția datelor.
 • Comunicarea datelor dvs. către autoritățile publice, autoritățile de reglementare sau organismele guvernamentale, în cazul în care acest lucru este impus prin lege, reglementări locale sau în conformitate cu obligațiile de reglementare.

III. Prelucrarea prin consimțământ expres:

 • Trimiterea de comunicări comerciale, atât generale, cât și personalizate, pentru a oferi serviciile Net Real Solutions. Aceste comunicări pot fi făcute prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice.
 • Utilizarea cookie-urilor proprii și ale unor terțe părți pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a vă arăta publicitate în funcție de preferințele dumneavoastră prin analizarea obiceiurilor dumneavoastră de navigare.
 • La instrucțiunile dumneavoastră, în cadrul exercitării unui drept de portabilitate, pentru a transfera datele dumneavoastră către o terță parte pe care ne-o indicați.

Vă informăm că consimțămintele referitoare la comunicările comerciale vor fi menținute până când vă exprimați opoziția, chiar și după ce relația contractuală pe care o aveți cu Net Real Solutions a luat sfârșit.

Cui vom dezvălui datele dumneavoastră?

În condițiile descrise în secțiunea privind scopurile prelucrării, Net Real Solutions poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele entități:

 • Autoritățile publice, autoritățile de reglementare sau organismele guvernamentale sau jurisdicționale în cazurile în care acest lucru este necesar în temeiul legii, al reglementărilor locale sau în conformitate cu obligațiile de reglementare. Printre altele, către administrațiile fiscale.
 • În cazul în care solicitați portabilitatea datelor dvs., datele dvs. personale vor fi transferate către entitatea pe care o desemnați.
 • Societăți la care Net Real Solutions participă sau colaborează, cu condiția să avem consimțământul expres al acestora și în scopul de a vă oferi un serviciu cu aceste entități.

Ca regulă generală, nu se efectuează transferuri de date către terțe părți localizate sau ale căror servere se află în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în acele cazuri excepționale în care au loc astfel de transferuri internaționale, se vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt efectuate către o țară sau o organizație care a oferit garanții adecvate sau că se pot baza pe principiile de legitimare stabilite prin lege.

Pentru cât timp vom stoca datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dvs. atât timp cât acestea sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și, odată ce relația care legitimează prelucrarea datelor dvs. a luat sfârșit, acestea vor fi stocate blocate în scopul exclusiv al formulării și apărării pretențiilor și al transferului corespunzător la cererea autorităților, numai pentru perioada de timp stabilită prin lege.

De asemenea, odată ce relația contractuală a luat sfârșit, vom prelucra datele dvs. personale în scopul trimiterii de comunicări comerciale, cu condiția să avem consimțământul dvs. expres în acest sens.

Care sunt drepturile dvs.?

Vă informăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul de a revoca consimțământul acordat, precum și de a vă exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, limitare, opoziție, precum și dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră și de a nu face obiectul unor decizii automatizate.

Persoana respectivă este informată că poate, de asemenea, să depună o plângere la Agenția spaniolă pentru protecția datelor (https://sedeagpd.gob.es), în cazul în care considerați că exercitarea drepturilor dumneavoastră nu a fost tratată în mod corespunzător de către Net Real Solutions.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Ne angajăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să vă garantăm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

În conformitate cu legislația în vigoare, vă informăm că vă puteți exercita drepturile contactându-ne la următoarea adresă de e-mail rgpd@nrs-group.com, indicând motivul cererii dumneavoastră și dreptul pe care doriți să îl exercitați.

În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă identifica, vă putem solicita o copie a unui document care să vă dovedească identitatea. Alternativ, puteți trimite o scrisoare însoțită de o fotocopie a cărții de identitate la următoarea adresă: Net Real Solutions - Carrer Arcadi Garcia Sanz, 19, 12540 Vila-Real, Castellón.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment pentru oricare dintre operațiunile de prelucrare pentru care v-ați dat consimțământul.

Poate fi modificată această politică de confidențialitate?

Da, această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Ultima actualizare a fost făcută la 02 octombrie 2019.

Todos los posibles cambios en nuestra Política de Privacidad serán publicados en este sitio web. Por tanto, le invitamos a revisar el contenido de esta sección de forma periódica.