Acest site utilizează cookie-uri. Net Real Solutions utilizează cookie-uri proprii și ale unor entități terțe pentru a analiza navigarea dvs. în scopuri statistice și publicitare. Faceți clic pentru a obține mai multe informații despre cookies sau pentru a seta cookies sau a refuza utilizarea de cookies.

Preferințe de confidențialitate

Atunci când vizitați un site web, acesta poate stoca sau prelua informații prin intermediul browserului dumneavoastră, de obicei sub formă de cookie-uri. La 360NRS vă respectăm dreptul la confidențialitate. Puteți alege să nu permiteți colectarea de date de la anumite tipuri de servicii. Cu toate acestea, nepermiterea acestor servicii poate afecta experiența dumneavoastră.


ÎNREGISTRARE GRATIS

POLITICA DE SECURITATE

Ca răspuns la un nou mediu tehnologic în care convergența dintre informatică și comunicații favorizează o nouă paradigmă de productivitate pentru companii, Net Real Solutions, se angajează să mențină un serviciu competitiv prin oferirea unui model de afaceri responsabil, bazat pe căutarea permanentă a echilibrului economic, social și de mediu, în care dezvoltarea de bune practici în domeniul Securității Informației este esențială pentru atingerea obiectivelor de confidențialitate, integritate, disponibilitate și legalitate a tuturor informațiilor gestionate.

În consecință, Net Real Solutions definește următoarele principii de aplicare care trebuie luate în considerare în cadrul Sistemului de Management al Securității Informației (SMSI):

 • Confidențialitate: Informațiile prelucrate de Net Real Solutions vor fi cunoscute exclusiv de către persoanele autorizate, cu identificare prealabilă, la momentul și prin mijloacele prevăzute.
 • Integritate: Informațiile prelucrate de Net Real Solutions vor fi complete, corecte și valide, iar conținutul acestora va fi furnizat de către părțile afectate fără niciun fel de manipulare.
 • Disponibilitate: Informațiile prelucrate de Net Real Solutions vor fi accesibile și utilizabile în orice moment de către utilizatorii autorizați și identificați, garantând propria persistență în cazul oricărei eventualități prevăzute.
 • Legalitate: Net Real Solutions garantează respectarea tuturor legislației aplicabile sau a cerințelor contractuale. Și, mai exact, reglementările în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Net Real Solutions, pentru îndeplinirea corectă a funcțiilor sale comerciale, se bazează pe prelucrarea diferitelor tipuri de date și informații, susținute de sisteme, programe, infrastructuri de comunicații, fișiere, baze de date, arhive etc., care constituie unul dintre principalele active ale Net Real Solutions, astfel încât deteriorarea sau pierderea acestora afectează performanța serviciilor sale și poate pune în pericol continuitatea organizației. Pentru a preveni acest lucru, a fost elaborată o politică de securitate a informațiilor cu următoarele obiective principale:

 • Protejarea, activelor împotriva amenințărilor care ar putea duce la incidente de securitate prin controale/măsuri.
 • Atenuarea efectelor incidentelor de securitate.
 • Stabilirea unui sistem de clasificare a informațiilor și a datelor pentru a proteja activele critice de informații.
 • Definiți responsabilitățile în ceea ce privește securitatea informațiilor prin crearea structurii organizaționale corespunzătoare.
 • Elaborarea unui set de reguli, standarde și proceduri aplicabile organelor de conducere, angajaților, partenerilor, furnizorilor externi de servicii etc.
 • Precizați efectele nerespectării Politicii de Securitate la locul de muncă.
 • Evaluați riscurile care afectează bunurile pentru a lua măsuri/controale de securitate adecvate.
 • Verifică funcționarea măsurilor/controalelor de siguranță din Politica de siguranță la locul de muncă.
 • Formarea utilizatorilor în domeniul managementului securității și al tehnologiilor informației și comunicațiilor.
 • Controlul traficului de informații și de date prin intermediul infrastructurilor de comunicații sau prin trimiterea de suporturi de date optice, magnetice sau pe suport de hârtie, etc.
 • Observarea și respectarea legislației privind protecția datelor, proprietatea intelectuală, dreptul muncii, serviciile societății informaționale, dreptul penal, etc., care afectează activele Net Real Solutions.
 • Protejați capitalul intelectual al organizației astfel încât acesta să nu fie divulgat sau utilizat în mod ilicit.
 • Reducerea posibilităților de indisponibilitate prin utilizarea adecvată a activelor organizației.
 • Apărați activele de atacuri interne sau externe, astfel încât acestea să nu devină incidente de securitate.
 • Controlul funcționării măsurilor de securitate prin constatarea numărului de incidente, a naturii și a efectelor acestora.

Conducerea Net Real Solutions își asumă responsabilitatea de a sprijini și promova instituirea măsurilor organizatorice, tehnice și de control necesare pentru respectarea prezentei Politici de securitate a informațiilor. De asemenea, este responsabil pentru furnizarea resurselor necesare pentru a rezolva, cât mai rapid și mai eficient posibil, orice neconformități și incidente de securitate a informațiilor care pot apărea și pentru a pune în aplicare măsurile necesare pentru a se asigura că acestea nu se vor mai repeta.

Această politică va fi menținută, actualizată și adecvată pentru scopurile organizației, în conformitate cu contextul de gestionare a riscurilor al organizației. În acest scop, aceasta va fi revizuită la intervale planificate sau ori de câte ori apar modificări semnificative, pentru a se asigura că adecvarea și eficacitatea acesteia sunt menținute.

În mod similar, pentru a gestiona riscurile cu care se confruntă Net Real Solutions, este stabilită o procedură de evaluare a riscurilor definită în mod oficial.

Toate politicile și procedurile incluse în SGSI vor fi revizuite, aprobate și aplicate de către managementul Net Real Solutions.